Tiyatro yaşamın aynasıdır... Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >19 - ZİHİN FUKARA OLURSA FİKİR UKALA OLUR >Öylesine söylemek istedim
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Kilitli ForumEVANGELİZM-EVANGELİST-EVANGELİK

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Sinan Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 22.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 98
  Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: EVANGELİZM-EVANGELİST-EVANGELİK
    Gönderim Zamanı: 26.Eylül.2019 Saat 09:43
Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukaddes’e  dönmek veya yönelmek anlamına gelir.
Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir.
Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden,yayan kişi” anlamına gelir.
Evanjelik: Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.
Evanjelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi
 puritenler‘in devamıdır.
Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal
 Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır
 
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik incilin her birine “Evanjel” denir. Yunanca “iyi haber” ya da “genel olarak kabul edilen gerçek” anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek, incil yazarlarına “Dört Evanjelist” denmiştir.
 
Amerika Birleşik Devletlerinde son zamanlarda etkisini artıran evanjelizm mezhebi,Türkiye yi de Mesih planı çerçevesinde tehdit etmekte.Orta ve Güney Amerika da çiftçi kesiminden destek gören mezhep,Amerikan Başkanlarının dış politikasını belirleyecek hale gelmiştir.
Bu politika, kayıtsız şartsız İsrail in desteklenmesini ve bölgenin Eski Ahit in tasvir ettiği şekilde yeniden yapılandırılmasını öngörmekte.
Bu noktada Türkiye,Evanjelizm planı ve dolayısıyla ABD ve İsrail ile karşı karşıya geliyor.
Evanjelizmin kıyamet senaryosunda Türkiye nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmiyor.
Kürtlerin kışkırtıldığı,bunu yaparken PKK ve Barzani nin kullanıldığı anlaşılıyor.
 
Evangelizm: Hristiyan inancına göre;Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’i Yahudiler çarmıha gerdiler ve işkence ile öldürdüler.
Hristiyanlar,”Rab”lerini öldüren Yahudileri sevmezler.Zaten dünyadaki Antisemitizm İdeolojisi kaynağını ilk bu inançta buldu.
 
Hristiyanlarla neden ve nasıl birdenbire Yahudiler sever oldular?

“Evanjelistler Hristiyan Siyonistlerdir,Hatta Evanjelistlerin Siyonistliği,Yahudi Siyonistlerden daha cesur ve daha militancadır.

Yahudi ırkının Tanrı’nın seçkinleri olduğuna inanıyorlar. Yahudi olmadıklarına, Yahudi doğmadıklarına üzülüyorlar ve Yahudiliğin dünya hakimiyeti için çalışıyorlar.1985 Basel’de bir siyonist kongre.27 ülke ve 589 delege.Katılanların çoğu Yahudi kökenli olmayan Siyonistler.Kararlardan birisi,dünya Yahudilerinin İsrail’e göç etmeğe çağrılması ve İsrail’in 1967’de işgal etmiş olduğu Batı Şeria’yı resmen ilhak etmesinin talep edilmesi.
 
Ilımlı Yahudiler karşı çıkıyor.Van der Hoevn”İsraillilerin ne düşündüğü önemli değil; biz Tanrı’nın dediğine bakarız.Ve Tanrı o toprakların Yahudilerin malı olduğunu söylüyor.”Evanjelizm;Son yüzyılda ABD’yi yöneten ,dünyayı yönetmeye aday Küresel Çete’nin gizli dinidir.Yahudi’den daha Yahudi  olan Hıristiyanların uydurma dinidir.
Evanjelist sözcüğü eski Yunanca’da Evangel, Evangelion :İyi Haber, Sevindirici/Kurtarıcı Haber anlamındadır.
Evangelic,Evangelical,Evangelist ise;İncile ait,İncilsel,İncile bağlı,İncilci anlamını ifade eder. Hristiyanlığın bir kolu, mezhebidir.
Evanjelizm,mistik anlamı yönünden,Kutsal Kitab’a yönelmek,dönmek anlamını taşır.”Hz. İsa’nın gerçek öğretisi” yerine de kullanılmaktadır.
Protestanların diğer Hıristiyanlardan farkı ilk beş kitabını Tevrat’ın oluşturduğu 39 kitaptan oluşan Eski Ahit’e inanmalarıydı.
Bu, bakış açılarında “kıyamete” ve “Mesihçiliğe” ayrı bir değer vermelerini sağlıyordu.
Özgür iradenin “Tanrı” tarafından çizilen kaderin dışına çıkamayacağını öngören Evanjelistler,bu kaderi hızlandırmak için Hıristiyanların ellerinden geleni yapması gerektiğini savunuyorlar ve Armageddon’la, yani “iyi” ile “kötü” arasındaki o büyük savaşla gelecek olan kıyameti ve Mesih’i hızlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Seçilmiş insanlar olduklarına inandıkları Yahudilerin,kıyamet koşulu olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar.Evanjelistlere göre Siyon Devleti kurulunca İsa gelecek ve İsa gelince iyileri kötüleri ayırıp,iyilerin ordusuyla,kötülerin ordusu üzerine gidecek.Böylece Tanrı Son Savaş’la İblis’i yok edip dünyayı ele geçirerek,her şeyin denetimini sağlayacak.
Dünya kötü olan iblisin egemenliğinden kurtulacaktır.
Katolik ve Ortodoks Hıristiyanların inancı,Protestan Evanjelistlerin inançlarıyla çelişir.Onlar İsa Mesih dünyaya geldikten sonra Krallığını kuracağını düşünür ve mürteci Evanjelistler gibi Armageddon’u çabuklaştırmaya çalışmaz.
Yahudilere ve Siyonizm’e olan bağlılıkları da Evanjelikleri diğer Hıristiyan topluluklardan ayırır. Evanjelikler,Eski Ahit’in;
Yahudilerin Tanrı’nın Seçilmiş Halkı,Kutsal Topraklar’ın Yahudilerin malı olduğu,Yahudilerin Mesih gelince dünya egemen ulaşacağı kehanetini kabul ederler.Kendilerine düşen,Yahudilerin egemenliğine destek olmak diye düşünürler.Evanjelistler,1867’de Kiliseler Konseyini kurduktan sonra çığ gibi büyümeye başladı.Evanjelistler 50’li yıllarda dört milyon,2004 de dünyada 500 milyona ulaştı.Hristiyanların nerdeyse dörtte biri.
Her gün yaklaşık 52 bin kişinin Evanjelist oluyormuş.Yakında tüm Hıristiyanların yarısı olacağı düşünülüyor.ABD’de 70-100 milyon,Brezilya’da 30 milyon Evangelist yaşamaktaymış.
Bugün, dünyada faaliyet gösteren 1 milyonun üzerinde misyonerleri var deniliyor.
 
Harvard Üniversitesi’nden Harvey Cox ” Tanrı’ya Dönüş ” adlı kitabında,iki Hıristiyandan birinin Evanjelist olacağını ve 21’inci asrın en büyük dininin Evanjelizm olacağını iddia ediyor.

Batı dünyası Evanjelistlerden rahatsızlık duyuyor.Batıda Evanjelist tabiri,Liberal zıddı,bağnaz manasında kullanılıyor.
 
Çok hızlı gelişiyor ve akıl almaz radikal yöntemler,acımasız projeler,uygulayarak sadece İslam ülkelerinin değil,Batının da kâbusu olmaya başladı.
 
Tarihte Hristiyanların dinle ilgili saldırıları çok acımasızdı.Orta çağ Avrupasına baktığımızda koyu bir taassub hakimdi. Yaşanan Hristiyan vahşetlerinin arka planında dinî motif bulunmaktaydı.
 
Bu vahşetleri bazen kilise planlamış,Haçlı seferlerini ise Papalık makamı yapmıştır.
 
Avrupadaki engizisyon ve vahşetin arkasında da kilise vardır.
 
Sırpların yaptığı caniliğin arkasında da din adamları vardır.
 
Kıbrıs’taki, katliamları anımsayın,Makaryos planlamadı mı?

Araştırmacı Kemal AKMARAL,”Ben Bush,Evangelist Bush” adlı kitabında ABD Başkanı Bush ve NeoCon’ların gerçek yüzlerini, gizli amaçlarını anlatıyor.11 Eylül ‘ü hatırlayın…Aniden ortaya çıkan bir uçağın İkiz Kuleler’ e çarpmasından 10 dakika sonra,saldırının arkasındaki kişinin Usame bin Ladin olduğunu dünyaya duyurulmuştu.
AKMARAL:”Evangelistlere göre dünyanın bir gün tamamen Evangelist olması için Müslüman topraklarına da girilmesi şarttır. Bunun için bütün Musevilerin,İsrail’e dönerek, Evangelist olup yeni bir dönemi başlatmaları ütopyası yatıyor.
Bu ütopya uğruna çeşitli planlar,projeler yaptılar,politikalar belirlediler.Gücün her türlüsünü ellerine geçirdikten sonra,gizlenme gereği duymadan açıktan açığa sürdürdükleri faaliyetlerine hız verdiler.
 
Müslümanlar şimdi de Evangelist yayılmacılığı ile karşı karşıyalar.Eskiden İslama karşı başlatılan her hareketin,her Haçlı saldırısının arkasında Katolik Vatikan yani Papalık bulunurdu.
Şimdi Evangelistler meydana inmiş durumdalar.”NeoCon’lar İşbaşında:
EVANGELİZM-EVANGELİST-EVANGELİK

Evanjelistler Müslümanları düşman olarak kabul ediyor ve onları yeryüzünden kazımayı amaçlıyor ve planlarını, hedeflerini Evanjelizme göre oluşturuyor. Evanjelizm bugün Beyaz Sarayın gizli dini haline gelmiştir. Bush’u Afganistan’a yönelten, Irak’a saldırmasını teşvik edenler de Evanjelistlerdir.
Afganistan Operasyonu,Irak Savaşı’na bakalım…ABD operasyonları terörle mücadele etmek ya da kitle imha silahlarını yok etmek için miydi?Ya Lübnan? Kaçırılan iki askeri için yüzbinleri evinden yurdundan eden İsrail’in amacı neydi acaba…
Farkında mısınız son 20 yıldır ABD başkanlık koltuğuna oturanların tamamı dini söylemlerle muhafazakar seçmenlerin oylarıyla seçildiler.Ama George W. Bush direk dini söylemlerle başkanlık koltuğuna oturdu.
O kadar abarttıki Allah’ın kelamını getirdiğini ifade etti.Bush’un arkasında Evanjelistlerin desteği olmasa seçilebilir miydi dersiniz…Armageddoncu Evanjelistler,”yol gösterici” bir Başkan’ a kavuştular.
 
Afganistan’a düzenlenecek Haçlı Seferleri Irak,İran,Suriye,Ortadoğu ve Avrasya’ da ki bütün Türk ve İslam coğrafyasını kapsayacaktı.
 
Acaba bu size BOP projesi dedikleri projeyi hatırlatıyor mu?

Irak’ı Saddam’ın baskı ve zulmünden kurtarıp,özgürlük, barış ve demokrasi götürmek için başlatılan harekatın adı”Code name;OIL” di. Türkçe’si “Kod adı;Petrol” dü.Pentagon’ un “Code name;OIL” şeklindeki şifresi “OIL” petrol değil,sözde Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’ nun İngilizce’ si olan “Operation Iraq Liberation” sözlerinin baş harflerinin kısaltılmasından meydana gelen bir şifreydi sözde,işine gelirse…

Prof. Dr . Zeki ARSLANTÜRK; “Bush, Evangelizm’in bir kolu olan Radikal Bapdisttir. Onun inancına göre de 3’üncü Binyılda Hz. İsa yeniden dünyaya gelecek,bin yıl hüküm sürecek; müşrikleri temizleyecek;kendisine tabi olacaklarla yeni bir dünya kuracak.
Bu nedenle Bush,kendisini tam anlamıyla Mesih gibi görmese de Hz İsa’nın geleceği yer olan Ortadoğu’yu o güne hazırlamakla kendini görevli sayıyor.
Bush bu görevi üstlenmiş durumda. Bu konuda özel görevli olduğuna inanıyor. Bundan vazgeçmeyecektir.
 
Evangelist tarikattaki Baptizm’in ve Metodizm’in kolları Yahudilikle dirsek temasındadır.Yahudilikle Hrıstiyanlığı birleştirmiş,kardeş yapmış bir mezheptir bunlar.Mesih’in geleceği yeri hazırlamak fikrinde ortak hareket ediyorlar.
Onlara göre Mesih,Ortadoğu’ya,Filistin’e gelecek.Yeniden dünyaya geldiği vakit Mesih’e o bölgeleri hazırlamak gerek.
Bundan da Bush kendine bir görev çıkarıyor. Özel görevli olduğun inancından da vazgeçmeyecektir. Bu nedenle Ortadoğu’yu Hristiyanlaştırmak istiyor.Bunu misyonerlerin başı olarak amaçlıyor.”Fransız düşünür Alexis de TOCQUEVILLE”Amerikalıların dünyada gördüğü en dindar toplum olduğunu “söylemişti.
Bush Filistin lideri Mahmud ABAS a:”Tanrı,’George Afganistan’a git ve teröristlerle savaş’ dedi, yaptım. Ardından, ‘George, Irak’a git ve zorbalığı bitir’ dedi, onu da yaptım.’ ‘Tanrı, Filistinlilere bir devlet, İsrail’e güvenlik, Ortadoğu’ya da barış getir’ dedi. Ahlaki ve dini bir misyonum var. Bu nedenle size bir Filistin devleti vereceğim. Tanrı’dan bir görev aldım.”
 
George Washington “Temelinde din olmayan iyi bir yönetim, varlığını sürdüremez.” demiştir.Her köşe başında cemaatini genişletmeye çalışan vaizleri görürsünüz
Amerika inancını ve ideolojisini hedef ülkelere ihraç etmeye gayret eder.Bunca kan,yıkım,kıyım,gözyaşı,acılar hep din adına yapılmış  olması bir tesadüf mü sizce…

Evangelistler’in İsrail sevgisinin kaynağı İncil’dir.Vaat edilen topraklar onların hiç gitmedikleri vatanları olur. İsrail; İsa’nın doğduğu, vaaz ettiği, çarmıha gerildiği, yeniden canlanacağı topraktır.Bu sebeple her yıl on binlerce Amerikalı Hıristiyan,İsa’nın “Ayak izlerinde yürümek” için, İsrail’e hacca gider.
Amerikalılar için Ortadoğu, İsa’nın “ikinci gelişinde” yaşanacak olayların merkezinde yer almaktadır.
Evangelistler’e göre, insanlığın kaderi önceden belirlenmiştir.
Amaçları Orta Doğu’yu Evangelist Hıristiyanların kontrolü altına almaktır. Bu yüzden Hristiyanlık propagandası yapmaları için bölgeye çok sayıda misyoner gönderiyorlar.
 
Irak’ta 900 bin İncil dağıtılıp,Bağdat’ta 8 ayda 9 Evangelist kilisesinden kurulup,ayinler yapılıyor.Kilise kapılarında insanlar dağıtılan dolarları ve bedava yemeği bekliyor.

Times muhabiri Charles DUHIGG:”Dokuz kilisenin ardından 10’uncusu inşa ediliyor. Kilise başına 100’er bin dolar gönderiliyor.
Irak’ta bu mezhebe bağlı yüzlerce misyoner var.
Evangelistler genelde aç ve perişan halde bulunan Müslüman halka, ilaç ve gıda yardımlarıyla ulaşıyorlar.”
Kiliseye gelen Iraklı Rana,”Babam da Müslümandı. Benim kiliseden uzak durmamı istiyordu.Ancak kilisedekiler ona iş bulup anneme de gıda yardımı yapınca her şey değişti” diyor.
Teksas eyaletinde Evangelistlere ait bir yayınevi, Kur’an-ı Kerim’den de güya alıntılar yaparak hazırladığı ve kutsal kitap olduğunu öne sürdüğü yeni bir kitap yayınladı. ” True Forqan-Gerçek Furkan ” adıyla piyasaya sürülen kitap,Arapça ve İngilizce olarak basıldı.
 
“İbrahimi Dinler” vurgusunun yapıldığı kitapta, genelde Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İncil’den ve Tevrat’tan alıntılar bulunuyor. 21. yüzyılın kutsal kitabı olarak tanıtılan kitap, “Hoşgörü” “Dinlerarası Diyalog” “Barış Kitabı” ve “Üç Dinin Kitabı ” gibi sloganlar ile tanıtılıyor.
Kuveyt’te yayımlanan haftalık “el-Usbu” gazetesi baş yazarı Dr. Mustafa Bekri,”Kur’an Kerim’in tahrif edilmesi çalışmalarının birkaç yıldır sürdüğünü ve bunun da Batılı Yahudiler tarafından bizzat desteklendiğini, finanse edildiğini”yazdı.
 
Kitapta, Orta Doğu’nun Yahudi ve Hıristiyanların diyarı olduğu vurgulanıyor.El-Usbu gazetesi, kitabın “Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir ürünü olduğunu kaydetti.Evangelistler, Hazret-i İsa’ya düşman olan, gerçek İncil’i kabul etmeyen Yahudilerle sıkı fıkı dost oldular ve iş  birliği yapmaktadırlar
Hazret-i İsa’ya iman eden Müslümanlara karşı ise en şiddetli ve amansız düşmandırlar.
“Onlar birbirinin dostudur” (Maide, 51) âyet-i kerimesi önceden haber vermektedirEvangelistler, şu anda ülkemizde de irili ufaklı birçok kilise açmışlardır. Yüzlerce daire ve ev şeklinde kiliseleri ile Evangelistliği yayma peşindeler.
ABD, inancının ve çıkarlarının gereği olarak bu coğrafyaya geldi çıkmayacak.İsrail’in vaat edilmiş toprakları ele geçirmesi gerekiyor.Mesih İsa’nın gelmesi beklenirken,diğer yandan gelişinin alt yapısı hazırlanıyor.İşler bilerek ,kasıtlı olarak gerilecek ve büyük savaş başlayacak. Şimdi bunun hazırlığı yapılıyor.
Barışa yanaşmayan taraf İsrail,anarşi ve kargaşanın artması için herşeyi yapıyor.ABD ile birlikte Filistinlilerin köklerini nasıl kurutacaklarının çalışması içindeler.
Satanizm ve benzeri akımlar gençlerimizi kimliksizleştirip
,benliklerinden uzaklaştırıyor, milli ve manevi değerleri yitirip kendisiyle ve toplumla yabancılaşan gençler misyonerlerin tuzaklarına düşüyorlar.
Türkiye’de faaliyet gösteren misyonerlerin amaçlarının Türkiye’yi,Türk Gençliğini dinsizleştirmek-kimliksizleştirmek.
 
AKMARAL”Türkiye’de faaliyet gösteren misyonerlerin tamamına yakını Amerikan Protestan kiliselerine bağlı.Bir an için misyonerlerin amaçlarının dinlerini yaymak olduğunu düşünelim.
insanlara doğru yolu göstermek istediklerini var sayalım .
Amerika’dan uzakta bizim topraklarımızda ne arıyorlar?
 
Kendi ülkelerinde uyuşturucu kullanımı patlamış, fuhuş sıradan hale gelmiş, cinsel suçlar tırmanışa geçmiş ve geleneksel mezheplerin kiliseleri boşalma noktasına gelmişken o insanlara doğru yolu göstermeleri gerekirken, Türkiye’de ne arıyorlar?
Türk gençlerine iş, aş, hatta aşk vaadiyle dinlerini değiştirmek için uğraşanlar, gerçekten samimi olsalardı zaten Hristiyan olan ancak kiliseden kopan kendi ülkelerindeki insanları dine döndürmeye çalışırlardı” diyor.
 Protestan mezhebi Evanjelizm bugün ABD eliyle küresel bir savaş veriyor ve bu uğurda her türlü silahı kullanıyor.
Özellikle borsa spekülatörü olarak nam salmış George SOROS gibi başka birileri eliyle de Türkiye’nin çevresinde çeşitli renk ve tonda Müslüman ve Ortodoks dünyasına dönük devrimler yaptırmaktadır.

Evanjelistlerin inancına göre Nil ile Fırat arasındaki yerler”Arz-ı Mev’ud” yani Yahudilere vaat edilen toprak.Büyük Yahudi Devleti kurulunca İsa Mesih gelip devletin başına geçecek Deccal’i yenecek,bin yıllık hakimiyet başlayacak.Bütün dünyayı kasıp kavuracak bu Armageddon Savaşı sonrasında Hz İsa komutasında ”İyiler” yani kendileri kazanacak ve Bin yıl sürerecek Dünya Saltanatı kurulacak;
İsa’ya inanlar ve ordusu onunla birlikte Cennet’e yükselecek; Müslüman ve Yahudiler ile diğerleri Cehennem’e yollanacak…
Neocon kelimesi, “neo” yeni ve “con”, “conservative” yani muhafazakâr kelimesinin kısaltılmış şekli ile bir araya gelen iki kelimeden oluşmuştur.
Neocon aslında yeni muhafazakâr anlamına geliyor.
 
Neoconlar; ABD’de  Bush iktidarında söz sahibi olmuş imparatorluk taraftarı bir avuç  çoğu Yahudi’dir ve hepsi Siyonist’tir.
Çoğu Demokrat Parti kökenlidir,“yeni muhafazakâr” olarak anılırlar ve geleneksel muhafazakârlara karşı büyük antipati beslemekte ve onları “anti-semitik” bulmaktadırlar.
Neocon ekibinin amiral gemisi New Republic, Weekly Standart ve Commentary gibi bir dizi güçlü medya organıdır; Wall Street Journal, National Review, Washington Post, American Spectator sayılabilir.New York Times ve Washington Post ise, neoconlara  makalelerini yayımlayabilecekleri bir platform sunmaktadır.
 
Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:
1- Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri ve İsrail Devleti’ni kurmaları
2- Büyük İsrail’in kurulması. “Büyük Ortadoğu” veya “Genişletilmiş Ortadoğu”proje çerçevesinde Irak ve Afganistan’ın işgal edilmesi, İran ve Suriye’yi de işgal etme planları ve Irak’ın kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgemizi içine alan bir Kürt Devleti kurulması
3-Yedi yıl sürecek olan felaket döneminde  Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına gelecek.
Kıbrıs’ı, Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Dahran’ı ve Kuzey Irak ile Kuzey Suriye’yi üs olarak kullanıyor olabilir mi?
4-İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.
5- Armageddon Savaşı.
6- Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.
7-Dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. William Martin’e göre, “Yabancı memleketlerde faaliyette bulunan Protestan misyonerlerin yaklaşık yüzde 90’ını Fundamentalistler (köktendinci, radikal dindarlar) ve Evanjelikler oluşturmaktadır.”
Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson…
Donald Trump…acaba ona neden ısrarla sahip çıkıyor…
Ülkemizde tarikatların çoğalması,destek görmesi,korunup kollanması,islam dininin yozlaştırılması ve insanların gözünde itibarsızlaştırılması bu yüzden olabilir mi dersiniz….


Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu Sayfa 0,074 Saniyede Yüklendi.