Tiyatro yaşamın aynasıdır... Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası >7 - DİĞER KÜLTÜR VE SANAT DALLARI >Tarih
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Kilitli ForumSultanahmet'teki yer altı şehri

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
deryadeniz Açılır Kutu Gör
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı deryadeniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sultanahmet'teki yer altı şehri
    Gönderim Zamanı: 28.Ekim.2008 Saat 15:23
Sultanahmet’teki yer alty ?ehri


Me?hur bir ?ehir efsanesi vardyr: "Sultanahmet’te bir dehliz varmy?. Yçine girermi?sin ve Büyükada’da Aya Yorgi Manastyry’na kadar gidermi?sin..." Ku?kusuz bu söylenti çok abartyly.


Sultanahmet’in orta yerinde Tevkifhane ve Kutlugün sokaklary var. Tevkifhane, Four Season Oteli’nin ön giri? kapysynyn, Kutlugün ise arka kapysynyn açyldy?y sokaklar. Bu otel eskiden Sultanahmet Cezaevi’ydi. Mahkumlar arka kapydan tahliye edildiklerinden olsa gerek, o günü kutlu gün ilan ederek özgürlü?e kavu?tuklary soka?a da bu ismi vermi?ler. Cezaevi olmadan önce burada Bizans Büyük Sarayy’nyn bir parçasy vardy. Krallar, Balat syrtlarynda yaptyrdyklary Vlaherna Sarayy’nda ikamet etmeye ba?lamy? ve eski saray ardiye, cephanelik, askeri ky?la gibi kullanymlara byrakylmy?ty.

16. yüzyyl ba?larynda ise sarayyn temelleri üzerine Osmanly vezirlerinin konaklary in?a edildi. Sokullu Mehmet Pa?a’nyn kona?y da buradaydy. Cezaevi eski sarayyn temelleri üzerine in?a edilmi?. Otelin arka bahçesinin bulundu?u alanda yyllardyr kazy yapylyyor. Arkeoloji Müzesi’nin gözetiminde yapylan kazy alanyndan ne çykty?y bilinmiyor. Ana zeminden üç kat a?a?y inildi?i ve Büyük Saray’yn bir bölümüne ula?yldy?y biliniyor.

Küçük Ayasofya Caddesi 40 numarada bulunan Eresin Crown Hotel’in in?asy yapylyrken, altyndan Roma döneminden kalma bir hamam ve çok sayyda tarihi obje çykty. Buradaki eserler MÖ 4. ve MS 6. yüzyyla yayylan dönemlere ait. Ystanbul yeralty kentinin önemli bir parçasyny baryndyran bu küçük müzeyi mutlaka görmelisiniz.

Büyük Saray tesadüfen bulundu
Kutlugün Soka?y’nda ma?azasy bulunan Mehmet Ba?do?an, bölgenin en eski halycylaryndan biri. Mehmet Bey, 1992’de Kutlugün’e gelerek 31 numarada bulunan binayy satyn almy?.

Dört katly binanyn bahçesi o dönemde otopark olarak kullanylyyormu?. Mehmet Ba?do?an, otoparky kaldyryp bu alana halylaryn sergilendi?i vitrinleri yerle?tirmi?. Y?çilerin temizlik yapty?y bir gün, bahçenin alt katyndan eski demir bir kapy çykmy?. Kapyyy açtyklarynda geni? bir dehlize do?ru uzandy?yny fark etmi?ler.

Yki sene önceki Ystanbul Uluslararasy Tiyatro Festivali syrasynda, oyunlardan biri burada sergilenmi?. Mehmet Bey’in müzesine gitti?inizde Büyük Saray’yn nasyl bir yer oldu?u hakkynda elle tutulur bir kanytla kar?y kar?yya kalyyorsunuz. Tüyleriniz ürperiyor. Bu sarayyn içinin ne denli zarif süslemeler ve mozaiklerle dö?enmi? oldu?unu görmek için de, Mozaik Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz.

Bir alt soka?a inelim ve Akbyyyk Caddesi’nde yolumuza devam edelim. Soka?yn sonuna do?ru Bizans döneminde bir ara protokol sarayy, daha sonra da devlet hazinesi olarak kullanylan Magnora Sarayy ile kar?yla?yrsynyz. Milattan önce 337 ve 324 yyllary arasynda Bizans Ymparatoru I. Konstantin’in elçileri kabul edip, toplantylar düzenledi?i Magnora, Edirnekapy’daki Tekfur Sarayy’ndan sonra Ystanbul’da toprak üstünde kalmy? olan ikinci Bizans sarayy. Bir bölümü zeminin altyndan Kutlugün Soka?y’na kadar uzanyyor.

Ayny yerdeki Sphendon, Roma dönemi yapylaryndan biri olan hipodromun ayakta kalan en önemli parçasy. Deniz tarafyndan bakyldy?ynda yapynyn azameti daha iyi anla?ylyyor. Eserin içinde her biri farkly noktalara açylan dehlizler ve yüzlerce galeri bulunuyor.

Ysa’dan sonra 2. yüzyylda, in?aatyna Septimus tarafyndan ba?lanmy?, I. Konstantin döneminde 4. yüzyylda bitirilmi? bir yapy. Üzerinde Sultanahmet Teknik Lisesi ve önünde Marmara Üniversitesi Rektörlük binasy bulunuyor.

Kaynak: Ersin Kalkan-Hürriyet GazetesiDüzenleyen EmirC - 29.Ekim.2008 Saat 09:15
Yukarı Dön
mgerdan Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 15.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 267
  Alıntı mgerdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28.Ekim.2008 Saat 21:08
Ystanbul ve söylenceleri boldur.
Bizzat gidip o sokaklarda dola?mak,bamba?ka ke?ifler ve efsaneler ö?renmek için...
Yukarı Dön
terapist Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 01.Ocak.2007
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1803
  Alıntı terapist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31.Ekim.2008 Saat 09:18
Teşekkürler Derya..
Hep ilginç konularla katkyda bulunuyorsun..Çok hoşuma gitti.Clap
 
  Ystanbul; hala ayakta durmaktaki coşkulu inadyn beni hayretler içinde byrakyyor..Öyle çok düşmanyn var ki..Hele biz dostlaryn .., Belkide hiç bir şey yapmayarak en çok zarary sana biz veriyoruz..Affetmeni isteyemem ama yine de gelecek kuşaklar adyna özür diliyorumOuch
Yukarı Dön
Misafir Açılır Kutu Gör
Misafir
Misafir
  Alıntı Misafir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31.Ekim.2008 Saat 09:29
               YSTANBULU DYNLYYORUM
               GÖZLERYM KAPALI..
               AÇMAYA KORKUYORUM
               DUYACAKLARIMDAN
               GÖRECEKLERYMDEN...
               HEY GYDY KOCA ?AYR..
               BO?UNA GYTMEDYN
               GENÇ YA?INDA SEN
               HEY GYDY KOCA YSTANBUL
               BUNLARI HAKETMEDYN SEN
                               Cry
Yukarı Dön
mgerdan Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 15.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 267
  Alıntı mgerdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31.Ekim.2008 Saat 16:10

öncelikle özürlerimle başlayayym,demin hemen satyrlarymy syralamyşken sistemsel bir aryza mesaj gitmeden kayboldu,bana hüsran düştü(üzüntü ve muz kabu?u)toparlamaya çalyşaca?ym,ilk metin gibi olamasa da:((

*********
 
Tüm şiddete,tahribe,görmemezli?e ra?men,depremlerde ayakta kalypta insan kusurlaryyla tahribata-yokolmaya itilen de?erlerle Ystanbul...Trafikten kalabalyktan kaldyryn başynyzy bir an,binalardaki işlemeleri,cami ve medreselerdeki kuşevlerini,Fatihin imzasyyla Bo?azyn sularyna selamyny,yykylmaya yüz tutmuş,belki on gün sonra gelseniz yerinde olmayacak şu ahşap evin tavan süslemelerine,kapy tokmaklaryna,merdivenlerine bakyn,sokaklaryn nasylda eskiyi ve huzuru ça?ryştyrdy?yny duyun,çeşmelerin,mezartaşlaryn işçili?ine şaşyn,külliyelerin hala nasyl direnebildi?ini görün*gerçi retorasyonlar artty-Davutpaşa Külliyesi-Haseki Külliyesi-,kaleler,surlar,saraylar,kasyrlar,güneş saatleri....Ki Beykozumuzda görülmüyor gibi olsa da çok zengin birikime sahip.
 
Alyn arkadaşlarynyzy güzel bir havada çykyn yollara-gerçi ya?murda durdurmuyor tecrübeyle sabit-bu güzelliklere daldykça hem kültürümüzü tanyyyp hem de bu karyşyklykta nasyl yaşama tutunduklaryny görün.
 
Artyk şanslyyyz.Yz tv başta olmak üzere pek çok program,harita,kitap adym adym gezebilmemize vesile.Ystanbul bizi ça?yryyor,hadi hala bilgisayar başynda mysynyz?
 
Ystanbul bizi ça?yryyor....
 
Yukarı Dön
mgerdan Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici


Kayıt Tarihi: 15.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 267
  Alıntı mgerdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31.Ekim.2008 Saat 16:13
2010 Dünya Kültür Başkenti yiz ama biz tanımıyouruz  dünyaya nasıl  tanıtaca?ız da diyemiyorum:((turistler ellerinde harita,kitap sizin adını duymadı?ınız yerleri bulup geziyorlar.
Yukarı Dön
deryadeniz Açılır Kutu Gör
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20.Eylül.2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 50
  Alıntı deryadeniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06.Kasım.2008 Saat 13:42
Ystanbul'a hayran ve hasret olan birisi olarak o güzel şehirde yaşadığınız için çok şanslısınız.
Kıymetini bilmek lazım..Ystanbulu yaşamak bir ayrıcalıktır.
Ne yazıktır ki o güzel şehre ait olmayan insanlar mahvediyor..
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu Sayfa 0,545 Saniyede Yüklendi.