Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Nereden Yazdırıldığı: Tiyatro yaşamın aynasıdır...
Kategori: 7 - DİĞER KÜLTÜR VE SANAT DALLARI
Forum Adı: Felsefe,Sosyoloji,Psikoloji
Forum Tanımlaması: Öngörüler,Kavramlar,Yorumlar,Varsayımlar
URL: http://forum.tiyatroterapi.com/forum_posts.asp?TID=7
Tarih: 13.Ağustos.2020 Saat 08:36
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 9.50 - http://www.webwizforums.com


Konu: Friedrich Wilhelm Nietzsche
Mesajı Yazan: EmirC
Konu: Friedrich Wilhelm Nietzsche
Mesaj Tarihi: 15.Eylül.2008 Saat 16:31
Msn de ekli olanlar görmüşlerdir Friedrich Wilhelm Nietzsche iletisini..
 
Peki kimdir acaba bu Friedrich Wilhelm Nietzsche? Sizinle vikipedyadaki bir makaleyi paylaşma gereği duydum;
 

Üstüninsan sözcü?ünü ilk olarak teolog ve yazar Heinrich Miller, 17. yy'da yazdı?ı Geistlichen Erquickstunden adlı eserinde kullanmıştır. Nietzsche, üstüninsanın tüm evrenin amacı ve sebebi oldu?unu ileri sürmektedir. Ona göre Üstüninsan insanlı?ın da amacıdır.

Nietzsche, üstüninsan kavramıyla, soylu bir insan eylemlili?i kavramını yeniden kurmaya çalışır. Son Ynsan, yalnızca maddi teselli peşindeyken, üstinsan yaşamını büyük eylemler u?runa harcamaya hazırdır. Üstün olmak, isteyerek iyinin ve kötünün ötesinde durmaktır

Nietzsche kendisini, üstüninsanın habercisi olarak tanıtır. Bu konuda eserinde şöyle yazmıştır:

Ynsan bir iptir ki hayvanla üstinsan arasına gerilmiştir. Uçurumun üstünde bir ip. Tehlikeli bir geçiş, tehlikeli bir yolculuk, tehlikeli bir geriye bakış, tehlikeli bir ürperiş ve duraksayış.

Ayrıca eşitli?e de inanmayan filozof, bunu şöyle belirtir

Çünkü insanlar eşit de?ildirler. Gerçek budur. Ve benim istedi?im şeyi onlar istemezler.

Ynsanların üstinsanı karalayacaklarını şu ifadelerle bildirir

Yddia ederim ki benim üstinsan dedi?ime, siz şeytan diyeceksiniz.

Ona göre üstinsan sert olmalıdır.

Sert olunuz!

Halk tabakasını küçümser ve eşitli?e inanmadı?ını tekrar vurgular:

Panayırda kimse üstinsanlara inanmaz. Orada konuşmak isterseniz halk tabakası göz kırpar ve "Biz hep eşitiz" der.

Ayrıca üstinsan hakkında şöyle der

Haydi haydi, ey üstinsanlar! Ancak şimdi insan, gelece?in do?um sancısındadır. Tanrı öldü, şimdi dileriz ki üstinsan yaşasın. Ey üstinsanlar, içten adamlar, açık kalpliler; güvensiz olun! Derinliklerinizi gizli tutun; çünkü bugün halk tabakasının günüdür.

Nietzsche'nin üstün insanı, belli bir evrim sürecinin ardından, insanlar arasından çıkıp, bütün insanlı?ı yönetecek, tüm insanlara tahakküm edecek bir http://tr.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%B6r - diktatör de?ildir. O, her ne kadar on dokuzuncu yüz­yılda http://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm - kapitalizmin yarattı?ı fabrika köleleri­ne, kapitalizmin http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1ristiyanl%C4%B1k - Hıristiyanlıktan miras alıp korudu?u köle ahlâkına, http://tr.wikipedia.org/wiki/Burjuva - burjuva demokrasi­siyle onun eşitlik idealine karşı çıkarken, bu düzenin veya http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa - Avrupa 'daki demokratikleş­menin bir yandan da zorbalık, acımasız bir diktatörün ortaya çıkışı için gerekli altyapı­yı hazırladı?ını söylemiş olmakla birlikte, onun üstün insanı, sanıldı?ının tersine, http://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler - Hitler de?ildir.[

DEVAMI YÇYN http://tr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Nietzsche - http://tr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Nietzsche
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2007 Web Wiz - http://www.webwizguide.com